Zobacz Statystyki »

Zamówienie Publikacji "Systemy IT w Polsce – jak wybierać?"

Zapraszamy Państwa do zamówienia publikacji BPC Group pn. "Systemy IT w Polsce – jak wybierać?". Publikacja zawiera opis 120 rozwiązań IT wspierających zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem m.in. w obszarze całej organizacji, produkcji, logistyki i magazynu. Przedsiębiorcy dowiedzą się również jak przygotować zapytanie ofertowe oraz wybierać rozwiązanie optymalnie dostosowane do potrzeb firmy.
W celu złożenia zamówienia prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się poniżej. Wymagamy, aby byli Państwo uprawnieni do dokonania zamówienia, na warunkach określonych w Regulaminie Odpłatnego Nabycia Publikacji Książkowej, w imieniu przedsiębiorstwa, które Państwo reprezentują. Zamówienie wiąże się z opłatą w wysokości 150,00 PLN netto.
Pragniemy również poinformować, iż mogą Państwo otrzymać bezpłatny egzemplarz publikacji podczas uczestnictwa w ogólnopolskim forum Synergy Days 2017 – więcej informacji o wydarzeniu oraz możliwość rejestracji znajdą Państwo pod adresem synergia-it.pl/synergy-days-2017.
  Dane osoby reprezentującej przedsiębiorstwo:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
  Dane zamawiającego (przedsiębiorstwa):
Nazwa firmy
Adres firmy
Numer NIP
Numer REGON
  Szczegóły zamówienia:
Ilość egzemplarzy
Adres doręczenia
 Proszę wypełnić, jeżeli adres doręczenia jest inny niż podany wcześniej adres firmy.
  Oświadczenia:
Tak, zamawiam wskazaną w formularzu ilość egzemplarzy publikacji BPC Group pn. "Systemy IT w Polsce – jak wybierać?" w cenie 150,00 PLN netto za jeden egzemplarz. Publikacja zostanie dostarczona w przeciągu 7 dni od dnia zapłaty należności – nie wcześniej jednak niż w dniu premiery, która odbędzie się 20 czerwca 2017 podczas ogólnopolskiego forum Synergy Days 2017. Każdy uczestnik Synergy Days 2017 otrzymuje jeden egzemplarz publikacji bezpłatnie, bez konieczności wypełniania niniejszego formularza.
Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do dokonania nabycia publikacji książkowej przy pomocy niniejszego Formularza, na warunkach określonych w Regulaminie Odpłatnego Nabycia Publikacji Książkowej, w imieniu i na rzecz podmiotu, który reprezentuję. W związku z zamiarem nabycia publikacji książkowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Business Penetration & Consulting sp. z o.o. moich danych osobowych jako osoby kontaktowej w celach związanych z nabyciem publikacji książkowej. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany, iż mam dostęp do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 
03

Wskazówki BPC

Jak uniknąć błędów przy wyborze dostawcy?

Przykłady najczęściej popełnianych przez przedsiębiorców błędów w procesach wyboru dostawcy rozwiązań ERP. Poniżej prezentujemy kilka wskazówek, które pozwolą ich uniknąć.

1. SPRAWDŹ, CZY PRODUCENT REKOMENDUJE DOSTAWCĘ
Status partnerski jest rekomendacją, którą udziela producent dostawcy w obszarze sprzedaży i/lub wdrożenia danego rozwiązania. Informuje, czy dany dostawca posiada zespół wykwalifikowanych inżynierów, którzy będą w stanie zrealizować projekt, określa ilość i rodzaj kadry wdrożeniowej. Sprawdź, czy dostawca, który złożył ofertę, widnieje na stronach internetowych producenta, jaki posiada status partnerski. Dowiedz się u źródła (np. zadzwoń do producenta) czy rekomenduje dostawcę, jako swojego partnera handlowo-wdrożeniowego do współpracy z Twoim przedsiębiorstwem (wskaż branżę, profil działalności, wielkość, lokalizację).
2. ZWERYFIKUJ REFERENCJE OKAZANE PRZEZ DOSTAWCĘ
Referencja referencji nierówna. Dostawca mógł zaprezentować referencję, która dotyczy wdrożenia innego zakresu produktowego, lub też w ogóle nie została zrealizowana. Może wskazywać przykłady realizacji ERP dokonane przez producenta lub innego partnera handlowego. Poproś dostawcę o przedstawienie pełnych referencji wdrożenia ERP, zwróć szczególną uwagę na obszary merytoryczne objęte Twoim projektem np. produkcja, magazyn, mobilność. Dowiedz się, czy dostawca dokonywał wdrożeń samodzielnie, czy dokonywał wdrożeń z innym dostawcą uzupełniającym. Zadzwoń do wskazanych przedsiębiorstw i porozmawiaj z Członkiem Zarządu o zakresie wdrożenia, zweryfikuj jakość świadczonych usług.
3. ZŁY DOBÓR DOSTAWCÓW PREZENTUJĄCYCH ROZWIĄZANIA
Na podstawie prezentacji przeprowadzonej przez dostawcę przedsiębiorstwo dokonuje oceny danego rozwiązania ERP. Może zdyskwalifikować rozwiązanie lub też w dalszym ciągu rozważać jego wdrożenie. Sprawdź, czy dostawca ma wystarczające kompetencje do dokonania prezentacji rozwiązania. Zwróć uwagę, czy posiada wymagane kompetencje do realizacji Twojego projektu i czy przypadkiem nie specjalizuje się w obsłudze innych branż.
4. ZAWIERZENIE MARCE
Przedsiębiorstwa chcą współpracować z dostawcą wiarygodnym, który zapewni solidną realizację procesu wdrożenia. Z założenia bardziej ufnie podchodzą do przedsiębiorstw korporacyjnych, które mogą pochwalić się kilkuset osobową kadrą pracowników, wieloma certyfikatami, wieloma referencjami i długoletnią obecnością na rynku. Sprawdź jednak, czy dostawca posiada zespół wdrożeniowy do obsługi twojego projektu. Może bowiem okazać się, że posiłkuje się podwykonawcami, a swoją kadrę przeznacza do realizacji większych i bardziej prestiżowych projektów. Możesz również odkryć, że w ogóle nie dysponuje kadrą w obszarze wybranego przez Twoje przedsiębiorstwo rozwiązania.
5. ZAWIERZENIE SŁOWOM DOSTAWCY
Na rynku dostępnych jest wiele źródeł, na podstawie których można poznać strukturę rynku, pozycjonować dostawców, zweryfikować kompetencje i ceny rozwiązań. Przedsiębiorcy natomiast mają skłonność do zawierzania dostawcom, ich opiniom na temat produktów konkurencyjnych. Znajdź czas na własną analizę rynku. Dotrzyj do raportów i stron internetowych, dzięki którym pozyskasz wiedzę na temat potencjału rynku i dowiesz się jak oceniane są rozwiązania. Załóż, że dostawca manipuluje informacją na swoją korzyść.
6. ZŁA KONSTRUKCJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Jeśli źle zdefiniujesz problemy, nie będziesz mógł ich rozwiązać. Źle konstruując zapytanie ofertowe spowodujesz, że dostawca nie przekaże Ci informacji, które chciałbyś uzyskać. Skoncentruj się na problemach kluczowych obszarów merytorycznych, na opisaniu charakterystycznych zakresów prac dla Twojego przedsiębiorstwa. Nie wstawiaj do zapytania ofertowego zbyt dużej ilości pytań o funkcjonalności systemu, gdyż podniesiesz cenę projektu, a nadal nie zweryfikujesz możliwości rozwiązania. Nie pytaj o podstawowe funkcjonalności, które posiada każdy system, bo na tej podstawie nie będziesz w stanie dokonać selekcji rozwiązań.
Procedura: Jak wybrać dostawcę?
Procedura: Jak wybrać dostawcę?
Model sporządzony na podstawie analizy przeprowadzonej przez
BPC na podstawie 200 indywidualnych projektów doradczych.
Procedura: 1-sza selekcja rozwiązań
Procedura: 1-sza selekcja rozwiązań
Model sporządzony na podstawie analizy przeprowadzonej przez
BPC na podstawie 200 indywidualnych projektów doradczych.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.