Zobacz Statystyki »

Polityka Prywatności Grupy BPC

Korzystając z portali IT-Penetration.pl, Synergia-IT.pl oraz innych obsługiwanych przez lub w imieniu Business Penetration & Consulting Sp. z o.o. lub Synergy Poland Sp. z o.o. akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Korporacyjną zasadą postępowania Business Penetration & Consulting Sp. z o.o. i Synergy Poland Sp. z o.o. jest przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Czynimy to szanując prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności.

Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązujemy się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w dalszej części Polityki Prywatności.

Korzystanie z portali IT-Penetration.pl, Synergia-IT.pl oraz innych obsługiwanych przez lub w imieniu Business Penetration & Consulting Sp. z o.o. lub Synergy Poland Sp. z o.o. nie stanowi zatem zagrożenia oraz nie narusza będącego dla nas naczelną wartością prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności.
PLIKI COOKIES
 1. Portale wykorzystują pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika portali.
 3. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika portali. Użytkownicy portali mogą jednakże dobrowolnie, w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą bowiem zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portali. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika portali, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika portali i uzyskiwać dostęp do tych informacji, dbając przy tym, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych. Zapewniamy również, że powyższe będziemy czynić z poszanowaniem prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Pragniemy jednak wskazać, że wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach portali.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. Dostosowania zawartości stron internetowych portali do preferencji użytkownika portali oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, aby portale spełniały w jak największym stopniu oczekiwania użytkownika portali;
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portali korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości dla dobra użytkownika portali;
  3. Przechowywania danych sesyjnych.
DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe użytkowników portali (osób kontaktowych przedsiębiorców) zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane są z zachowaniem wymogów 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej "RODO".
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Business Penetration & Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40 159) przy ul. Jesionowej 9a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292152, dla której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, kapitał zakładowy: 56.000,00 PLN, NIP: 9542610254, Regon: 240738263, zwana dalej "BPC".
 3. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes BPC (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  • W celach marketingowych, w tym w celu oferowania przez BPC produktów oraz usług pod kątem określonych potrzeb informatycznych;
  • W celu organizowania i przeprowadzania Spotkań Edukacyjnych BPC Group, konkursów oraz innych akcji marketingowych.
 6. Państwa dane osobowe będą udostępnianie podmiotom współpracującym z BPC. przy organizacji Spotkań Edukacyjnych BPC Group (Synergy Poland sp. z o.o., partnerom handlowym, partnerom technologicznym, sponsorom etc.) - w celach marketingowych, w tym w celu oferowania przez te podmioty produktów oraz usług. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą również podmioty świadczące na rzecz BPC usługi prawne, księgowe, podatkowe usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu BPC na podstawie zawartej z BPC umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub wyrażenia przez Państwa żądania usunięcia Państwa danych osobowych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 8. Posiadają Państwo uprawnienie do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo także prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 10. Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać dokonane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W sprawach ochrony Państwa danych osobowych, w szczególności realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 6-9 powyżej, podajemy dane kontaktowe: mail (kontakt@it-penetration.pl), numer telefonu (+48 32 777-15-01) lub pisemnie na adres siedziby BPC.
Business Penetration & Consulting Sp. z o.o. jako właściciel Polityki Prywatności zastrzega sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki Prywatności obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie http://www.it-penetration.pl/polityka-prywatnosci-grupy-bpc/, jednakże obowiązująca w stosunku do użytkownika portali jest Polityka Prywatności z chwili skorzystania przez użytkownika z zasobów portali.
Click here to read the content of Privacy Policy in english language.
03

Wskazówki BPC

Jak uniknąć błędów przy wyborze dostawcy?

Przykłady najczęściej popełnianych przez przedsiębiorców błędów w procesach wyboru dostawcy rozwiązań ERP. Poniżej prezentujemy kilka wskazówek, które pozwolą ich uniknąć.

1. SPRAWDŹ, CZY PRODUCENT REKOMENDUJE DOSTAWCĘ
Status partnerski jest rekomendacją, którą udziela producent dostawcy w obszarze sprzedaży i/lub wdrożenia danego rozwiązania. Informuje, czy dany dostawca posiada zespół wykwalifikowanych inżynierów, którzy będą w stanie zrealizować projekt, określa ilość i rodzaj kadry wdrożeniowej. Sprawdź, czy dostawca, który złożył ofertę, widnieje na stronach internetowych producenta, jaki posiada status partnerski. Dowiedz się u źródła (np. zadzwoń do producenta) czy rekomenduje dostawcę, jako swojego partnera handlowo-wdrożeniowego do współpracy z Twoim przedsiębiorstwem (wskaż branżę, profil działalności, wielkość, lokalizację).
2. ZWERYFIKUJ REFERENCJE OKAZANE PRZEZ DOSTAWCĘ
Referencja referencji nierówna. Dostawca mógł zaprezentować referencję, która dotyczy wdrożenia innego zakresu produktowego, lub też w ogóle nie została zrealizowana. Może wskazywać przykłady realizacji ERP dokonane przez producenta lub innego partnera handlowego. Poproś dostawcę o przedstawienie pełnych referencji wdrożenia ERP, zwróć szczególną uwagę na obszary merytoryczne objęte Twoim projektem np. produkcja, magazyn, mobilność. Dowiedz się, czy dostawca dokonywał wdrożeń samodzielnie, czy dokonywał wdrożeń z innym dostawcą uzupełniającym. Zadzwoń do wskazanych przedsiębiorstw i porozmawiaj z Członkiem Zarządu o zakresie wdrożenia, zweryfikuj jakość świadczonych usług.
3. ZŁY DOBÓR DOSTAWCÓW PREZENTUJĄCYCH ROZWIĄZANIA
Na podstawie prezentacji przeprowadzonej przez dostawcę przedsiębiorstwo dokonuje oceny danego rozwiązania ERP. Może zdyskwalifikować rozwiązanie lub też w dalszym ciągu rozważać jego wdrożenie. Sprawdź, czy dostawca ma wystarczające kompetencje do dokonania prezentacji rozwiązania. Zwróć uwagę, czy posiada wymagane kompetencje do realizacji Twojego projektu i czy przypadkiem nie specjalizuje się w obsłudze innych branż.
4. ZAWIERZENIE MARCE
Przedsiębiorstwa chcą współpracować z dostawcą wiarygodnym, który zapewni solidną realizację procesu wdrożenia. Z założenia bardziej ufnie podchodzą do przedsiębiorstw korporacyjnych, które mogą pochwalić się kilkuset osobową kadrą pracowników, wieloma certyfikatami, wieloma referencjami i długoletnią obecnością na rynku. Sprawdź jednak, czy dostawca posiada zespół wdrożeniowy do obsługi twojego projektu. Może bowiem okazać się, że posiłkuje się podwykonawcami, a swoją kadrę przeznacza do realizacji większych i bardziej prestiżowych projektów. Możesz również odkryć, że w ogóle nie dysponuje kadrą w obszarze wybranego przez Twoje przedsiębiorstwo rozwiązania.
5. ZAWIERZENIE SŁOWOM DOSTAWCY
Na rynku dostępnych jest wiele źródeł, na podstawie których można poznać strukturę rynku, pozycjonować dostawców, zweryfikować kompetencje i ceny rozwiązań. Przedsiębiorcy natomiast mają skłonność do zawierzania dostawcom, ich opiniom na temat produktów konkurencyjnych. Znajdź czas na własną analizę rynku. Dotrzyj do raportów i stron internetowych, dzięki którym pozyskasz wiedzę na temat potencjału rynku i dowiesz się jak oceniane są rozwiązania. Załóż, że dostawca manipuluje informacją na swoją korzyść.
6. ZŁA KONSTRUKCJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Jeśli źle zdefiniujesz problemy, nie będziesz mógł ich rozwiązać. Źle konstruując zapytanie ofertowe spowodujesz, że dostawca nie przekaże Ci informacji, które chciałbyś uzyskać. Skoncentruj się na problemach kluczowych obszarów merytorycznych, na opisaniu charakterystycznych zakresów prac dla Twojego przedsiębiorstwa. Nie wstawiaj do zapytania ofertowego zbyt dużej ilości pytań o funkcjonalności systemu, gdyż podniesiesz cenę projektu, a nadal nie zweryfikujesz możliwości rozwiązania. Nie pytaj o podstawowe funkcjonalności, które posiada każdy system, bo na tej podstawie nie będziesz w stanie dokonać selekcji rozwiązań.
Procedura: Jak wybrać dostawcę?
Procedura: Jak wybrać dostawcę?
Model sporządzony na podstawie analizy przeprowadzonej przez
BPC na podstawie 200 indywidualnych projektów doradczych.
Procedura: 1-sza selekcja rozwiązań
Procedura: 1-sza selekcja rozwiązań
Model sporządzony na podstawie analizy przeprowadzonej przez
BPC na podstawie 200 indywidualnych projektów doradczych.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.