Zobacz Statystyki »

Branża Spożywcza

Branżę spożywczą tworzą przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem produktów zwierzęcych, roślinnych, przetwórstwem wtórnym oraz produkcją używek. Produkty te mogą być nisko przetworzone lub stanowić efekt zaawansowanych procesów technologicznych. Sektor żywności obwarowany jest licznymi regulacjami prawnymi, określającymi standardy jakości. Przedsiębiorstwa branży spożywczej zobligowane są do przestrzegania restrykcyjnych przepisów sanitarnych, m.in. HACCP, GMP czy GHP. Dlatego istotne jest, by dokumentacja pochodząca z punktów kontrolnych (CCP) wskazywała sposób obróbki produktu dostarczanego do klienta i cały proces produkcji. Każdy CCP obwarowany jest rygorystycznymi wymogami oraz określone są dla niego granice tolerancji. Wyznaczona zostaje również częstotliwość wykonywania pomiarów w punktach kontrolnych. Konieczność spełnienia określonych norm sanitarnych w UE wiąże się z ponoszeniem wysokich nakładów inwestycyjnych, przede wszystkim w maszyny oraz systemy informatyczne.
Case Study
PRZEDSIĘBIORSTWO O PROFILU PRODUKCYJNYM
PROJEKT: WDROŻENIE SYSTEMU KLASY WMS ORAZ SYSTEMU KODÓW KRESKOWYCH
Zakres usług BPC:
 1. Analiza rozwiązań informatycznych dostępnych na rynku polskim pod kątem dostosowania do wymagań przedsiębiorstwa;
 2. Weryfikacja kompetencji dostawców;
 3. Zarekomendowanie rozwiązań oraz firm wdrożeniowych;
 4. Organizacja prezentacji systemów w siedzibie przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo zgłosiło się do BPC na etapie analizy rynku rozwiązań i dostawców. Do tej pory decydenci przeanalizowali kilka rozwiązań, począwszy od systemu SAP WM (ocenione pozytywnie, ale jako zbyt duże w stosunku do potrzeb firmy), Impuls EVO (ocenione pozytywnie), Qguar WMS (ocenione pozytywnie). Przedstawione oferty zawierały się w przedziale 120-250 tys. zł i nie dotyczyły sprzętu. Decydenci planowali kolejne kontakty i spotkania z oferentami chcąc mieć jeszcze szerszy przegląd rynku. Poproszono również BPC o zarekomendowanie rozwiązania i dostawcy, które mogłoby spełnić ich wymagania biznesowo-funkcjonalne, a do którego nie udało im się własnymi siłami dotrzeć.

System gospodarki magazynowej i kodów kreskowych w pierwszym etapie powinien objąć następujące procesy technologiczne:

 1. Wejście surowca
  Surowiec wchodzi do firmy i po pozytywnym badaniu kontroli jakości zostaje dopuszczony do obrotu; następuje zatwierdzenie dok PZ na magazynie surowców. Na podstawie dok. PZ zostaje wygenerowana etykieta z kodem kreskowym na opakowania zbiorcze które są przesuwane na produkcję (paleta, karton, beczka itp.). Kod kreskowy powinien zawierać informacje z dok PZ czyli datę wejścia do firmy, termin przydatności (data ważności), nazwę dostawcy, numer partii (nr PZ), lokalizację (fizyczne miejsce składowania) i być naklejony na każde opakowanie zbiorcze przesuwane na magazyny produkcyjne. Potrzebny będzie także zakup drukarki kodów kreskowych.
  Firma posiadała 6 magazynów fizycznych rozproszonych w promieniu kilkuset kilometrów.

 2. Wydanie/przesunięcie surowca
  Wydanie odbywać się będzie na terminalu w taki sposób, że operator wskazuje na jaki magazyn ma zostać przesunięty surowiec a następnie odczytuje kod kreskowy z opakowania i ewentualnie poprawia ilość wydawaną; system kontroluje czy wydawana partia surowca jest najstarszą ale operator może wydać partię dowolną. Po zatwierdzeniu dok na terminalu zostają wystawione dok przesunięcia miedzy magazynami, rozchód na mag. surowcowym i przychód na mag. produkcyjnym.
  Miesięcznie do firmy wchodzi ok. 170-220 dostaw. Ważne jest także wspieranie poprzez system kompletacji zamówień oraz tworzenie zestawów produktów.
03

Obszary Doradcze BPC

Branża Spożywcza
Branżę spożywczą tworzą przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem produktów zwierzęcych, roślinnych, przetwórstwem wtórnym oraz produkcją używek. Produkty te mogą być nisko przetworzone lub stanowić efekt zaawansowanych procesów technologicznych.
Branża Farmaceutyczna
Prawo Farmaceutyczne oraz restrykcje związane z zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practise - Dobra praktyka wytwarzania) nakładają na producentów leków wytyczne związane z wdrażaniem i wykorzystywaniem systemów informatycznych.
Tworzywa Sztuczne
Potrzeby przedsiębiorstw sektora tworzyw sztucznych wynikają z zależności pomiędzy produktami (wypraskami) – formami (narzędziami) i wtryskarkami (maszynami) oraz faktu, że z jednej formy możemy otrzymywać kilka różnych wyrobów.
Branża Metalowa
Specyfiką branży metalowej jest zapewnienie i rozliczeni materiału wsadowego. Z braku wystarczająco elastycznych systemów dla tego sektora, firmy często wykorzystują własne, autorskie rozwiązania.
Branża Maszynowa
Producenci produktów złożonych, takich jak: pojazdy, maszyny i urządzenia wskazują na problematykę w zakresie sprawnego zarządzania całym procesem produkcji. Przedsiębiorcy potrzebują dostępu do dokumentacji konstrukcyjnej oraz możliwości importowania listy materiałowej.
Transport
Przedsiębiorstwa w branży logistycznej chcą zredukować puste przebiegi i monitorować koszty. Najważniejsze funkcjonalności rozwiązania informatycznego według nich to możliwość śledzenia tras i pojazdów oraz zarządzanie czasem pracy kierowców.
Retail
Przedsiębiorstwa sektora retail potrzebują skutecznie zarządzać placówkami handlowymi w obrębie całej sieci sprzedaży. Przedsiębiorcy poszukują rozwiązań, które umożliwią prowadzenie centralnej księgowości oraz koordynowanie polityki handlowej.
Hurtownie
Czynnikiem, który odpowiada za sukces i płynność w branży jest logistyczny łańcuch dostaw. Przedsiębiorcy za pomocą aplikacji informatycznych chcieliby opracowywać model całej sieci dostaw wraz z określonymi preferencjami klientów, jak i informacjami o zleceniach.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
×

Zapraszamy do serwisu BPC Guide


Znajdziesz tam praktyczne informacje, które pomogą Ci wybrać zaawansowany system informatyczny dla Twojego przedsiębiorstwa.

Serwis zawiera aktualne informacje z rynku, referencje, wskazówki ekspertów, statystyki.

Zobacz Serwis

Redakcja BPC Guide