Zobacz Statystyki »

Branża Farmaceutyczna

Prawo Farmaceutyczne oraz restrykcje związane z zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practise – Dobra praktyka wytwarzania) nakładają na producentów leków wytyczne związane z wdrażaniem i wykorzystywaniem systemów informatycznych. Przedsiębiorcy zobligowani są do walidacji rozwiązań IT, co jest bardzo kosztowne i trudne do zrealizowania przez dostawców. Oprócz tego, systemy są okresowo sprawdzane w celu wykrycia potencjalnych pomyłek i błędów w produkcji i dystrybucji. W laboratoriach prowadzone są badania nad nowymi produktami i przeprowadzane testy, które potwierdzają spełnianie wymogów GMP (produkty są zwalniane do sprzedaży). W zależności od ilości produkowanego asortymentu, laboratoria prowadzą dziesiątki, setki, a niekiedy tysiące analiz w ciągu jednego dnia. Ich wyniki definiują m.in. poziom bezpieczeństwa dla pacjenta, jakość badanych wyrobów, otoczenia produkcyjnego, przydatności surowców użytych w trakcie produkcji, jak również na bieżąco śledzić lub weryfikować każdy etap wytwarzania.
Case Study
PRZEDSIĘBIORSTWO O PROFILU PRODUKCYJNYM
PROJEKT: SYSTEM KLASY BI
Zakres usług BPC:
 1. Analiza potrzeb przedsiębiorstwa względem rozwiązania BI;
 2. Zarekomendowanie rozwiązań oraz firm wdrożeniowych w zakresie projektu BI i QM/MES;
 3. Uczestnictwo przedsiębiorstwa w dedykowanym spotkaniu nt. informatyzacji w przedsiębiorstwach branży kosmetycznej;
 4. Organizacja prezentacji systemów w siedzibie przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo rozważa w 2018 roku zakończyć wdrożenie nowego systemu klasy ERP bądź aktualizację obecnego rozwiązania. W połowie 2016 roku został zakończony proces wyboru dostawcy. Aktualnie decydenci kierują się w stronę wymiany systemu, gdyż negatywnie oceniają dotychczasową współprace z poszczególnymi dostawcami. Obecnie stosowany jest od 14 lat międzynarodowy system klasy ERP. To co z punktu widzenia decydentów jest istotne to wsparcie producenta i partnera, stabilna pozycja na polskim rynku, bezpieczeństwo (być może sieć partnerska, która daje alternatywę partnera w razie niepowodzenia współpracy), referencje w branży. Przedsiębiorstwo planowało wdrożyć system do kontrolingu.

System wspierający zarządzanie w obszarze kontrolingu powinien mieć następujące funkcjonalności:
 • Tworzenie raportów;
 • Pełne budżetowanie;
 • Rozliczanie i alokowanie kosztów do poziomu indeksów;
 • Prognozowanie i planowanie sprzedaży.

Głównym powodem wdrożenie systemu jest problem przy alokowaniu kosztów. Z systemu miała korzystać
cała kadra menadżerska przedsiębiorstwa, co w sumie daje konieczność wdrożenia 40-50 licencji systemu.

Główne wymagania odnośnie projektu:
 • Zastosowanie dwóch różnych kluczy do podziału tego samego kosztu (miesiąc i YTD);
 • Powiązanie kosztów z MPK;
 • Raportowanie wykonania budżetów vs plan;
 • Integracja z systemami ERP, FK, HR, POS, ActiveDirectory;
 • Budowanie rachunku wyników w wymiarze klient – produkt (z uwzględnieniem dotychczasowej,
  składającej się z 4 wymiarów dekretacji faktury);
 • Możliwość definiowania kluczy w oparciu o różne dane, ilość sprzedaży, wartość sprzedaży, etc.;
 • Raport BS i CF (CF na podstawie informacji z BS oraz RW);
 • Możliwość generowania raportów cyklicznych (w różnych formatach);
 • Narzędzia do oceny prowadzonych projektów inwestycyjnych;
 • Analizy scenariuszy (What If) – możliwość zmian cen, kursów, warunków handlowych, stóp procentowych, itp.;
 • Kalkulacja TKW;
 • Możliwość wprowadzania planów (sprzedażowych i kosztowych) na dowolnym poziomie agregacji;
 • Tworzenie planu BS i RW;
 • Analiza plików sprzedażowych;
 • Uwzględnienie w prognozach "Gratisów", „Upliftów" powiązanych z akcjami i kampaniami marketingowymi;
 • Prognozowanie popytu na podstawie danych historycznych, prowadzonych akcji marketingowych,
  trendów dla poszczególnych wyrobów z uwzględnieniem wariantów.
03

Obszary Doradcze BPC

Branża Spożywcza
Branżę spożywczą tworzą przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem produktów zwierzęcych, roślinnych, przetwórstwem wtórnym oraz produkcją używek. Produkty te mogą być nisko przetworzone lub stanowić efekt zaawansowanych procesów technologicznych.
Branża Farmaceutyczna
Prawo Farmaceutyczne oraz restrykcje związane z zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practise - Dobra praktyka wytwarzania) nakładają na producentów leków wytyczne związane z wdrażaniem i wykorzystywaniem systemów informatycznych.
Tworzywa Sztuczne
Potrzeby przedsiębiorstw sektora tworzyw sztucznych wynikają z zależności pomiędzy produktami (wypraskami) – formami (narzędziami) i wtryskarkami (maszynami) oraz faktu, że z jednej formy możemy otrzymywać kilka różnych wyrobów.
Branża Metalowa
Specyfiką branży metalowej jest zapewnienie i rozliczeni materiału wsadowego. Z braku wystarczająco elastycznych systemów dla tego sektora, firmy często wykorzystują własne, autorskie rozwiązania.
Branża Maszynowa
Producenci produktów złożonych, takich jak: pojazdy, maszyny i urządzenia wskazują na problematykę w zakresie sprawnego zarządzania całym procesem produkcji. Przedsiębiorcy potrzebują dostępu do dokumentacji konstrukcyjnej oraz możliwości importowania listy materiałowej.
Transport
Przedsiębiorstwa w branży logistycznej chcą zredukować puste przebiegi i monitorować koszty. Najważniejsze funkcjonalności rozwiązania informatycznego według nich to możliwość śledzenia tras i pojazdów oraz zarządzanie czasem pracy kierowców.
Retail
Przedsiębiorstwa sektora retail potrzebują skutecznie zarządzać placówkami handlowymi w obrębie całej sieci sprzedaży. Przedsiębiorcy poszukują rozwiązań, które umożliwią prowadzenie centralnej księgowości oraz koordynowanie polityki handlowej.
Hurtownie
Czynnikiem, który odpowiada za sukces i płynność w branży jest logistyczny łańcuch dostaw. Przedsiębiorcy za pomocą aplikacji informatycznych chcieliby opracowywać model całej sieci dostaw wraz z określonymi preferencjami klientów, jak i informacjami o zleceniach.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.
×

Zapraszamy do serwisu BPC Guide


Znajdziesz tam praktyczne informacje, które pomogą Ci wybrać zaawansowany system informatyczny dla Twojego przedsiębiorstwa.

Serwis zawiera aktualne informacje z rynku, referencje, wskazówki ekspertów, statystyki.

Zobacz Serwis

Redakcja BPC Guide