Monitoring projektów inwestycyjnych IT
 • Problemy ankietowanych przedsiębiorstw w obszarze
  produkcji wymagające zinformatyzowania
  Problemy w zakresie
  informatyzacji produkcji
  W okresie II poł. 2013 – I poł. 2015 ok. 1600 przedsiębiorców, uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych BPC wskazało problemy w zakresie informatyzacji. Jednym z najważniejszych problemów, z którym borykają się obecnie przedsiębiorstwa jest zarządzanie procesami produkcyjnymi (36%).
  Decydenci potrzebują aktualnych i rzetelnych informacji na każdym etapie wytwarzania produktu, by mieć możliwość szybkiej zmiany harmonogramu produkcyjnego. Pozostałe obszary merytoryczne w przedsiębiorstwach wymagające zinformatyzowania:
  • 17% – Elektroniczny obieg dokumentów;
  • 12% – Zarządzanie całym przedsiębiorstwem;
  • 12% – Zarządzanie projektami;
  • 10% – Logistyka;
  • 7% – Backup i wirtualizacja;
  • 6% – Sprzedaż i marketing.
 • Podział projektów inwestycyjnych ERP
  ze względu na zatrudnienie przedsiębiorstw
   
  400 projektów IT
  Z danych analitycznych BPC GROUP wynika, że w grupie
  400 projektów inwestycyjnych monitorowanych przez BPC:
  • Co trzeci zaplanowany projekt inwestycyjny w systemy klasy ERP będzie dotyczyć dużych przedsiębiorstw (powyżej 500 pracowników);
  • Połowa przedsiębiorstw planuje zaktualizować obecnie wykorzystywane rozwiązanie z opcją ewentualnej wymiany na inny system;
  • W firmach o zatrudnieniu 250-499 pracowników 75% projektów będzie dotyczyć kompleksowego wprowadzenia nowego systemu klasy ERP, a reszta obejmie informatyzacją jedynie wybrane obszary merytoryczne.
  • 1/3 przedsiębiorstw o zatrudnieniu 150-249 pracowników w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem obecnie wykorzystuje zlepek rozwiązań. W okresie II poł. 2015-2016 roku firmy te planują wprowadzenie całościowego systemu klasy ERP.
 • Podział projektów inwestycyjnych APS
  ze względu na zatrudnienie przedsiębiorstw
  Inwestycje w systemy
  klasy APS
  Po rozwiązania klasy APS (sięgają przedsiębiorstwa, które realizują produkcję seryjną oraz zleceniową, dla których standardowe algorytmy obliczeniowe zaszyte w systemach klasy ERP są zbyt wolne w zakresie przetwarzania danych. Konsultanci BPC najczęściej realizują usługi wsparcia w tym zakresie dla przedsiębiorstw branż: metalową, maszynową, tworzyw sztucznych, automotive.
  Analizując stan infrastruktury informatycznej oraz plany inwestycyjne 200 przedsiębiorstw produkcyjnych monitorowanych przez BPC można zauważyć, że:
  • 14% przedsiębiorstw do zaawansowanego planowania produkcji wykorzystuje markowe rozwiązanie klasy APS;
  • 7% firm korzysta z autorskich aplikacji lub wykorzystuje moduł produkcyjny systemu klasy ERP przystosowany do zaawansowanego planowania produkcji;
  • 59% przedsiębiorstw monitorowanej grupy nie wykorzystuje żadnych aplikacji informatycznych do zaawansowanego planowania produkcji;
  • 20% przedsiębiorstw w okresie II poł. 2015-2016 zamierza wdrożyć system klasy APS.
 • Podział projektów inwestycyjnych DMS
  ze względu na zatrudnienie przedsiębiorstw
  Inwestycje w systemy
  klasy DMS
  BPC szacuje, że w systemy klasy DMS zainwestują przede wszystkim przedsiębiorstwa, w których rotacja dokumentów utrzymuje się na poziomie kilku tysięcy miesięcznie. BPC wskazuje, iż nie ma związku pomiędzy obecnie wykorzystywanym rozwiązaniem ERP, a poszukiwanym systemem DMS. W trakcie świadczenia usług doradczych konsultanci BPC zauważyli, że:
  • Większość projektów inwestycyjnych (około 50%) dotyczy wielooddziałowych przedsiębiorstw o profilu handlowo-dystrybucyjnym;
  • Nowe aplikacje do zarządzania dokumentami zamierzają wdrożyć zarówno te firmy, które wykorzystują międzynarodowe, zaawansowane rozwiązania ERP (z rozwiniętymi funkcjonalnościami DMS), jak i te, które stosują prostsze, polskie rozwiązania;
  • Wiele przedsiębiorstw rozpocznie realizację projektów od obszaru automatyzacji procesu rejestrowania faktur przychodzących. W następnych etapach informatyzacją mają zostać objęte dokumenty zewnętrzne.
 • Podział projektów inwestycyjnych MES
  ze względu na zatrudnienie przedsiębiorstw
  Inwestycje w systemy
  klasy MES
  Z danych analitycznych BPC GROUP wynika, że w grupie 200 projektów
  inwestycyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych monitorowanych przez BPC:
  • Ponad 60% przedsiębiorstw produkcyjnych (zatrudnienie 150-500), które deklaruje chęć wdrożenia systemów MES dysponuje szerokim parkiem maszynowym;
  • Firmy, które planują wdrożyć system klasy MES charakteryzuje szeroki wolumen asortymentowy wytwarzanych wyrobów oraz powtarzalność procesów produkcyjnych;
  • Główną potrzebą decydentów jest nadzór nad parkiem maszynowym, a w szczególności wyliczanie bieżących współczynników OEE;
  • Część projektów inwestycyjnych może nie zostać zrealizowana poprzez zakup odrębnego systemu klasy MES, ponieważ przedsiębiorcy wraz z zakupem maszyn otrzymują oprogramowanie, które częściowo zaspokoi ich potrzeby.

Raport BPC: 400 Projektów IT

Raport BPC
Raport BPC:
400 Projektów IT
W czerwcu br. na rynku ukazał się Raport Analityczny opublikowany przez firmę konsultingową Business Penetration & Consulting (BPC) pt. "400 Procesów IT". W publikacji zostały umieszczone plany inwestycyjne ponad 400 przedsiębiorstw monitorowanych przez konsultantów BPC, które w okresie II poł. 2015 i 2016 roku będą informatyzować kluczowe obszary merytoryczne przedsiębiorstwa.

Łącznie publikacja zawiera około 30 tabel oraz 10 wykresów, które przedstawiają strukturę podejmowanych inwestycji przez przedsiębiorstwa sektora MSP i z podziałem na m.in. profil prowadzonej przez nie działalności, reprezentowaną branżę oraz aktualne zatrudnienie. Autorzy dokumentu wskazali w Raporcie nazwy wykorzystywanych obecnie przez przedsiębiorstwa systemów IT w obrębie całej organizacji, jak i aplikacje wykorzystywane przez firmy w specjalistycznych obszarach działalności.
Więcej »
Struktura podejmowanych inwestycji wśród 400 przedsiębiorstw z podziałem na profil prowadzonej działalności została przedstawiona na wykresie:W Raporcie Analitycznym BPC "400 Procesów IT" opisano najistotniejsze błędy, które popełniali przedsiębiorcy w ubiegłym roku podczas wyboru systemów IT. Całość została uzupełniona o katalog rozwiązań informatycznych, które znalazły zastosowanie w praktyce. Wojciech Ziaja, Dyrektor ds. Sprzedaży Synergy Poland Sp. z o.o. (firma Grupy BPC), który jest współautorem publikacji podkreśla wagę ostatniego rozdziału Raportu, w którym BPC rekomenduje wybranych dostawców: "Przeanalizowaliśmy opinie użytkowników systemów. Jeśli przedsiębiorcy udzielili BPC pozytywnych rekomendacji dotyczących zakresu funkcjonalnego systemu, czyli byli w pełni usatysfakcjonowani z możliwości funkcjonalnych rozwiązań oraz zadowoleni ze współpracy z dostawcą - to takiego dostawcę rekomendowaliśmy. Warunkiem była jednak ustabilizowana sytuacja dostawcy na rynku oraz pozytywna opinia producenta (w przypadku partnerów handlowych)".

Na uwagę czytelników zasługuje rozdział Raportu "Przewodnik po klasach systemu". W tabelach znajdują się najczęściej występujące problemy i potrzeby przedsiębiorstw w zakresie informatyzacji, które pozwolą decydentom funkcjonalnie przyporządkować rozwiązanie do odpowiedniej klasy systemów IT. "Przewodnik nie zastąpi żadnej analizy procesów" – tłumaczy Arkadiusz Czajka, Projekt Manager Synergy Poland (firmy grupy BPC), współautor publikacji – "Może być jednak bardzo pomocny przedsiębiorcom, którzy decydują się na własną rękę wybrać rozwiązanie informatyczne".

W publikacji umieszczono wypowiedzi producentów oraz dostawców rozwiązań IT, którzy wypowiadają się na temat trendów i kierunków rozwoju rynku IT w okresie najbliższych dwóch lat. Wskazują oni również na funkcjonalności rozwiązań, które są przez nich obecnie rozwijane. Ich prognozy skonfrontowano z problemami wskazywanymi przez przedsiębiorców w badaniach ankietowych organizowanych podczas spotkań edukacyjnych organizowanych przez firmę Synergy Poland.

Poniższy wykres precyzuje potrzeby inwestycyjne ankietowanych w obszarze zarządzania produkcją:

Raport Analityczny BPC "400 Procesów IT" ma ułatwić przedsiębiorcom wybór systemu oraz kompetentnego dostawcy. Inauguracja publikacji miała miejsce podczas Synergy Days 2015, które zostało zorganizowane w Warszawie w dniach 17-23 czerwca i zgromadziło ponad 500 przedsiębiorców i dostawców z całego kraju.

"Raport 400 Projektów IT z pewnością ułatwi nam znalezienie kompetentnego dostawcy, gdy będziemy podchodzili do wyboru systemu klasy MES" – wskazuje Paweł Sitkowski, Manager IT z firmy kosmetycznej NUCO – "Cenne są tabele z danymi na temat obecnej infrastruktury przedsiębiorstw, które umożliwią nam porównanie systemów wykorzystywanych przez nasze przedsiębiorstwo z innymi firmami o zbliżonym profilu działalności". Grzegorz Komajda, Administrator sieci i systemu ERP Dynamics AX 2009 z firmy Doraco Sp. z o.o. chwali rozdział Raportu "10 pułapek i zagrożeń obecnych w projektach dotyczących wyboru systemu", które zostały bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Wskazuje, że na liście rekomendowanych przez BPC dostawców znalazł obecnego partnera, który obsługuje przedsiębiorstwo w zakresie systemu informatycznego. "Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że dobrze wybraliśmy" – dodaje z zadowoleniem.

Raport Analityczny BPC "400 Procesów IT" trafi w ręce kilkuset decydentów przedsiębiorstw sektora MSP i korporacyjnego, które w przyszłym roku będą inwestować w rozwiązania IT. Zobacz wszystkie Raporty Analityczne BPC »

Raport BPC: Produkcja 2015

Raport BPC
Raport BPC:
Produkcja 2015
Ponad 200 przedsiębiorstw monitorowanych przez BPC identyfikuje obecnie potrzeby inwestycyjne w obszarze informatycznym i sporządza zapytania ofertowe dla dostawców. Do końca 2017 roku decydenci planują zakupić systemy, które usprawnią planowanie i zarządzanie produkcją oraz ułatwią optymalizację i rozliczanie procesów wytwarzania. Aby ułatwić przedsiębiorcom wybór systemu konsultanci BPC opracowali przewodnik po klasach rozwiązań. Raport obejmuje najczęściej występujące problemy kadry zarządzającej w 7 strategicznych obszarach produkcyjnych i odpowiadające im klasy.
Więcej »

Zdaniem Eksperta

Przedsiębiorstwa sektora MSP i korporacyjnego coraz chętniej sięgają po usługi w zakresie zewnętrznej relokacji danych i outsourcingu funkcji informatycznych. Powodem jest często nieopłacalna budowa własnego Data Center, które zapewniłyby bezpieczeństwo informacji. Ilość generowanych danych rośnie każdego dnia. To dlatego wielkość powierzchni kolokacyjnej w Polsce zwiększa się z roku na rok (w 2014 roku - blisko 70 000 m2). Jej wartość oscyluje w kwocie ponad miliarda złotych (blisko 9% wzrost w stosunku do roku analogicznego).

Środowisko dostawców usług Data Center jest bardzo rozdrobnione. Najwięksi gracze posiadają jedynie kilkunastoprocentowe udziały w rynku, wciąż przybywa nowych dostawców kolokacji danych. Dziwi jednak fakt, że wciąż istnieją usługodawcy o małej skali działania, którzy nie są w stanie zapewnić wystarczającego poziomu ochrony. Eksperci przewidują, że zauważalnym trendem będzie wzmożona konsolidacja firm, która będzie wynikiem wyścigu po przewagę konkurencyjną.

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami ekspertów, którzy podczas Debaty Eksperckiej zorganizowanej przez Business Penetration & Consulting dyskutowali na temat rynku i trendów w branży Data Center.
Adam Wytrykowski
W Polsce niestety mamy mało specjalistów w zakresie usług kolokacji. Szczególnie takich, którzy byli by w stanie odpowiednio porównać jakość świadczonych usług kolokacyjnych. Rzadko się zdarza, aby klienci pytali o krytyczne elementy infrastruktury (jak one są zbudowane, jak pracują, co się stanie gdy się zepsują). O to pytają jedynie klienci ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Polski klient nadal kupuje to, co najtańsze i w miarę ładnie wygląda, a nie zawsze to, co dobre i sprawdzone. Musi wierzyć w słowa handlowców nie mając przy tym pojęcia, w jaki sposób zweryfikować rzetelność tych informacji.
Adam Wytrkowski,
The Linx Group
Piotr Nowik
Wielokrotnie brałem udział we wdrożeniach systemu SAP HANA, który jest bardzo skomplikowanym systemem ze względu na złożoną architekturę. Łatwo można zauważyć, że wdrożenie tak bardzo zaawansowanego systemu klasy ERP w normalnych warunkach w przedsiębiorstwie trwa od pół roku nawet do roku. W Chmurze proces wdrożenia trwa zaledwie kilka tygodni lub nawet kolka dni. To mocny argument przemawiający za wirtualizacją zwłaszcza dla tych klientów, którzy mają negatywne doświadczenia związane z migracją danych, integracją. Tacy przedsiębiorcy od razu wskazują nam, że bardzo chętnie zdecydowaliby się na Cloud Computing
Piotr Nowik,
VMware Inc.
Więcej »
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.