Książka "Systemy IT w Polsce: jak wybierać?"

Raport BPC
Przedsiębiorstwa
zainteresowane otrzymaniem
niniejszej publikacji w formie
elektronicznej (PDF) prosimy
o kontakt poprzez e-mail:
Szymon Milka, PR Manager,
szymon.milka@it-penetration.pl
Konsultanci BPC Group monitorują obecnie 400 procesów inwestycyjnych związanych z wdrażaniem zaawansowanych rozwiązań IT w przedsiębiorstwach z sektorów MŚP i korporacyjnego. Wybór systemu jest procesem pracochłonnym. Obecnie na polskim rynku dostępnych jest ponad 50 rozwiązań klasy ERP, które oferuje kilkuset dostawców. - mówi Iwona Gajda, Prezes Zarządu firm konsultingowych BPC Group. - Obok dostawców systemów ERP, na polskim rynku obecnych jest kilkudziesięciu producentów specjalistycznych aplikacji, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwa w wybranych obszarach funkcjonalnych.

Publikacja pt. "Systemy IT w Polsce: jak wybierać?" ukazała się na rynku w pod koniec czerwca br. Stanowi rozszerzenie wydanej z początkiem 2016 roku książki "Dostawcy IT w Polsce: z kim współpracować?". Publikacja zawiera rekomendacje systemów ERP oraz firm wdrożeniowych, które je oferują, z podziałem na branże. Ponadto zawiera informacje na temat specjalistycznych systemów informatycznych. Zarówno przeznaczonych dla działów produkcji (MES, APS, PLM), utrzymania ruchu (CMMS), gospodarki magazynowej (WMS), obsługi klienta (CRM) oraz osób obsługujących procesy biznesowe w przedsiębiorstwach (BI, workflow) i rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo informacji. Wnioski zawarte w książce powstały na podstawie przeprowadzonej przez konsultantów BPC Group analizy m.in.
  • Ponad 1000 opinii użytkowników systemów na temat współpracy z dostawcą;
  • Ilość i rodzaj autorskich aplikacji, które znajdują się w ofercie ponad 300 dostawców zaawansowanych rozwiązań IT, a wzbogacają system o dodatkowe funkcjonalności;
  • Doświadczenie dostawców na rynku i zasoby kompetencyjne konieczne do przeprowadzenia wdrożeń.
Więcej »
Rozszerzenie publikacji o opisy specjalistycznych systemów, które wspierają procesy zachodzące w przedsiębiorstwach pozwoliło na przedstawienie pełnego przekroju rynku systemów w Polsce. Podobnie jak w poprzednim wydaniu publikacji zawarte zostały także porady i wskazówki dla przedsiębiorców planujących wdrożenia. Wśród nich znajdziemy m.in. spis głównych błędów popełnianych w trakcie prowadzenia rozmów z dostawcami rozwiązań, czy też listy kluczowych wymagań dla systemów.

Prowadzony przez BPC Group od 10 lat monitoring rynku inwestycji IT w sektorach korporacyjnym i MŚP w Polsce pozwolił na zebranie rzetelnych informacji o oferowanych funkcjonalnościach i niemal wszystkich dostępnych rozwiązań. Konsultanci analizują rocznie ponad 200 systemów IT oraz przeprowadzają weryfikacje kompetencyjne kilkuset dostawców. Oprócz tego specjaliści BPC Group prowadzą również działania doradcze skierowane do osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach, które wybierają i wdrażają zaawansowane rozwiązania IT. Dotychczas przeprowadzono blisko 2 tysiące projektów rekomendacyjnych, których adresatami byli polscy przedsiębiorcy. Dlaczego bieżący monitoring rynku jest taki istotny? Otóż dostawcy na bieżąco rozbudowują oferowane systemy o nowe funkcjonalności, rozszerzają je o kolejne moduły, a także o zewnętrzne aplikacje zintegrowane z systemem nadrzędnym. Tym samym przedsiębiorcy otrzymują pełniejszy wachlarz możliwości informatyzacji swoich organizacji, ale poruszanie po rynku systemów robi się coraz większym wyzwaniem. Wydana w lutym br. książka "Dostawcy IT w Polsce: z kim współpracować?" koncentrowała się na aspekcie wyboru odpowiednich partnerów do sprzedaży i przeprowadzenia wdrożenia. Książka "Systemy IT w Polsce: jak wybierać?" porusza z kolei temat związany z potrzebami informatycznymi przedsiębiorstw. Oprócz porad dotyczących wyboru systemów klasy ERP wskazuje także kiedy może zachodzić potrzeba wdrożenia systemów specjalistycznych, rozszerzających funkcjonalności systemów ERP.

– Na rynku polskim oferowanych jest ponad 170 rozwiązań różnych klas systemowych. – mówi Wojciech Ziaja, Dyrektor Sprzedaży Synergy Poland, firmy konsultingowej Grupy BPC – Duża część z nich jest dystrybuowana za pośrednictwem rozbudowanych sieci dealerskich, liczących nawet po kilkaset podmiotów. Wśród nich znajdziemy systemy wspierające produkcję, takie jak MES czy SCADA które m.in. wspierają genealogię produkcji, monitoring pracy maszyn w czasie rzeczywistym, czy wyliczanie wskaźników OEE. Ponadto do systemów przeznaczonych dla działów produkcji znajdziemy również systemy APS, umożliwiających wykonywanie złożonych aplikacji planistycznych, czy też symulacji, które pomagają zoptymalizować procesy produkcji. Z systemami wspierającymi procesy produkcyjne łączy się również system dla działów utrzymania ruchu – CMMS, który pomaga w zarządzaniu wyposażeniem sprzętowym i ułatwia planowanie remontów i utrzymanie maszyn. Istotny udział w rynku mają także systemy WMS - przeznaczone dla działów logistyki oraz osób zarządzającym magazynami. Ponadto coraz dynamiczniej rozwija się sektor rozwiązań dla obszarów analityki zarządczej – Business Intelligence, wspierającej kadrę menedżerską w podejmowaniu decyzji oraz sektor systemów do zarządzania obiegiem pracy i dokumentów (workflow, DMS). Coraz istotniejszą rolę na rynku, ze względu na wprowadzane w przedsiębiorstwach polityki bezpieczeństwa informacji, odgrywają także rozwiązania wspierające w codziennej pracy firmowych ABI. Oprócz tego możemy spotkać się jeszcze z wieloma klasami wyspecjalizowanych systemów.

Rozszerzona publikacja "Systemy IT w Polsce: jak wybierać?" wpisuje się w edukacyjną misję Wydawnictwa BPC. Jej celem jest przygotowanie przedsiębiorców do przeprowadzenia procesu wyboru zaawansowanych rozwiązań IT. Niniejsza publikacja ma ułatwić poruszanie się po tym rynku.

Przedsiębiorstwa zainteresowane otrzymaniem niniejszej publikacji
w formie elektronicznej (PDF) prosimy o kontakt poprzez e-mail:
Szymon Milka, PR Manager, szymon.milka@it-penetration.pl

Jak wybrać dostawcę rozwiązania IT?

Polscy przedsiębiorcy kopią pod sobą dołki! Taki wniosek można wyciągnąć, śledząc poczynania firm w sprawie wyboru i wdrożeń systemów informatycznych. Dostawców wybiera się tylko na podstawie ceny, porównuje oferty zawierające różne zakresy usług. Wreszcie – nie analizuje się umów pod kątem prawnym. W rezultacie często zamiast zysków wdrożenia przynoszą nawet milionowe straty. Jak to zmienić?

Polskich przedsiębiorców wdrażających rozwiązania informatyczne można podzielić na dwie grupy. Pierwszą są menedżerowie, którzy mają świadomość ogromu zadania jakiego się podjęli i równocześnie braku odpowiedniego przygotowania do tematu. Szukają możliwości poszerzenia swojej wiedzy, niezbędnej do przeprowadzenia udanego wdrożenia. Drugą grupą – przedsiębiorcy, który podchodzą do tematu z przekonaniem o własnej wszechwiedzy i nadmierną pewnością siebie. Ci pierwsi popełniają błędy związane z niepotrzebnym rozciągnięciem czasu trwania procesu i brakiem skonkretyzowania celów. Drudzy – wybierają szybko, na podstawie zasłyszanych informacji, bez refleksji na temat konsekwencji decyzji. Obie grupy łączy to, że są adresatami nowej publikacji książkowej BPC Group: "Dostawcy IT w Polsce: z kim współpracować?".
Więcej »

Debata Ekspertów – Kraków, 16.06.2016

Koncepcja Business Intelligence i związane z nią zagadnienia analizy danych w organizacji i tzw. Big Data są obecnie jednym z najważniejszych trendów na rynku rozwiązań IT. W świetle ogromu informacji produkowanych i przetwarzanych przez przedsiębiorstwa koniecznością staje się posiadanie narzędzi, które mogą je efektywnie przetworzyć. Dlatego też trendy związane z systemami klasy BI oraz wskazówki dotyczące ich specyfiki oraz procesu wyboru i wdrożenia zostały ujęte w kolejnej publikacji Wydawnictwa BPC pt. "Systemy IT w Polsce: jak wybierać?".

W ramach promocji wspomnianej książki przy okazji Synergy Days 2016 przedstawiciele Business Penetration & Consulting zorganizowali debatę ekspercką z udziałem przedstawicieli dostawców systemów klasy Business Intelligence. Uczestnicy debaty omawiali perspektywy, jakie pojawiają się przed polskim rynkiem tych rozwiązań, możliwości rozwoju oraz praktyczną stronę przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia rozwiązania. Eksperci byli zgodni odnośnie coraz większego zainteresowania wspomnianymi systemami, ale zwracali równocześnie uwagę na pojawiające się wątpliwości dotyczące rozwoju samej koncepcji BI, czy podejścia użytkowników, którzy mogą mieć wygórowane oczekiwania wobec wdrożonego rozwiązania.

Mateusz Woźniak
Rynek Business Intelligence w Polsce tak naprawdę zaczął dopiero dojrzewać. Dotychczas sztandarowe rozwiązania dużych dostawców były dedykowane dla dużych przedsiębiorstw, które było na nie stać. Były drogie w zakupie, drogie we wdrożeniu i również w utrzymaniu. Mniejsze przedsiębiorstwa rozwiązywały swoje problemy w prostszy sposób, na bazie tworzonych we własnym zakresie aplikacji raportowych, czy gotowych rozwiązań dla sektora MŚP. Tymczasem danych w sektorze biznesowym, także w średnich i małych firmach, cały czas przybywa i trzeba nimi w jakiś sposób zarządzać. A żeby tego dokonać, trzeba mieć sprawne i cenowo dostępne narzędzia analityczne.(…) Rynek w Polsce nie ma jeszcze zaufania do tzw. "chmury", ale takie rozwiązania są idealne dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie mogą sobie pozwolić na zakup infrastruktury.
Mateusz Woźniak, BI Sales Manager,
JCommerce S.A.
Dominik Daniewski
Patrząc na etapy rozwoju firmy, to pojawia się moment, w którym przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem rozwiązań klasy Business Intelligence wreszcie decydują się na ten krok. Problemem jest wówczas odpowiednie poukładanie danych, które funkcjonują wewnątrz organizacji. Ta segregacja jest właściwym momentem startu wdrożenia systemu klasy BI. Jest to o tyle ważne, że posiadane dane, na podstawie których mają być generowane raporty, muszą być wiarygodne. Często jest tak, że małe, ale rosnące organizacje nie są jeszcze na tym etapie. Kupiły ideę BI i zakładają, że dzięki trzem kliknięciom uzyskają gotowy raport na podstawie posiadanych informacji. W praktyce okazuje się jednak, że jest to niemożliwe. Część danych znajduje się w plikach tekstowych, część w arkuszach, a jeszcze jakaś część przechowywana jest w innej formie – są porozrzucane na różnych płaszczyznach. Dlatego analiza posiadanych informacji to konieczny początek drogi ku funkcjonującemu BI w organizacji. Trend rynkowy wyrażający się zapotrzebowaniem na te systemy oczywiście istnieje, dostępne narzędzia są funkcjonalne, ale przed przedsiębiorcami stoi wyzwanie przygotowania się do wdrożenia – począwszy od analizy posiadanych danych.
Dominik Daniewski, Presales Engineeer,
Datapolis.com Sp. z o.o.
Marcin Kowalski
Od 10 obserwujemy segment Business Intelligence i odnosimy wrażenie, że dzisiaj stoi pod ścianą – nie ma wizji jak się ma rozwijać. To "intelligence" jest trochę przereklamowane w decyzjach biznesowych, które mają bardzo złożone uwarunkowania. Niezmiennie od wielu lat celem jest dostęp do wiarygodnych danych z firmy oraz jej otoczenia, a nie to, żeby system sam wyciągał z nich wnioski. (...) To, że duże firmy wdrażają BI nie jest kwestią braku potrzeb u małych firm, ale kwestią budżetu. Po prostu te rozwiązania nie są tanie. Mniej więcej od 30 osób zatrudnionych kończy się możliwość centralnego sterowania, konieczne jest delegowanie uprawnień i kontrola wskaźników. Takie firmy na pewno będą widzieć ogromną korzyść z zastosowania narzędzi BI.
Marcin Kowalski, Prezes Zarządu,
Archman Sp. z o.o.
Więcej »
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.