Monitoring projektów inwestycyjnych IT
 • Rozkład dominujących systemów klasy ERP w grupie
  przedsiębiorstw o zatrudnieniu 250-1000 pracowników
  150 projektów
  branży metalowej
  Przedsiębiorstwa branży metalowej o zatrudnieniu 250-1000 pracowników
  (wielkość grupy: 150 przedsiębiorstw):
  • 20 przedsiębiorstw w 2013 roku wdrażało rozwiązanie klasy ERP;
  • 30 przedsiębiorstw oczekuje indywidualnego doradztwa BPC w 2014 roku;
  • Doradztwo dotyczy usług związanych z analizą procesową, opracowaniem raportu rekomendacyjnego,
   przeprowadzeniem szkolenia dla zarządu w obszarze wyboru rozwiązania klasy ERP;
  • 70 przedsiębiorstw planuje wdrożenie rozwiązań specjalistycznych na produkcji
   – jednej z klas systemów: MES,SCADA, APS,CMMS;
  • 115 przedsiębiorstw branży metalowej uczestniczyło w spotkaniach edukacyjnych
   i szkoleniowych zorganizowanych przez BPC w 2013 roku.
 • Struktura zatrudnienia 300 przedsiębiorstw sektora spożywczego
  150 projektów
  branży spożywczej
  Statystyki planowanych inwestycji w infrastrukturę informatyczną
  wśród 150 projektów w przedsiębiorstwach branży spożywczej:
  • 54% – Systemy klasy ERP – Zaawansowane zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa;
  • 16% – Specjalistyczne systemy do zarządzania produkcją – Systemy wagowe,
   zarządzanie rozbiorem i ubojem, badanie mięsności, branżowe systemy mleczarskie itp.);
  • 10% – Systemy klasy MES/SCADA – Automatyka przemysłowa;
  • 9% – Systemy klasy DMS – Zarządzania dokumentami;
  • 7% – Systemy klasy WMS – Zarządzanie magazynem wysokiego składowania;
  • 4% – Systemy klasy BI – Analiza danych biznesowych.
 • Plany inwestycyjne przedsiębiorstw produkcyjnych [2014-2015]
  150 projektów
  w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  W grupie ponad 100 firm objętych działaniami BPC, które planują inwestycje w IT znalazły się przedsiębiorstwa produkcyjne o zatrudnieniu powyżej 200 osób, o zróżnicowanym poziomie obrotów i niejednorodnym typie realizowanej produkcji. Podmioty o obrotach powyżej 100 mln zł stanowiły blisko 60% grupy.
  Analizując obecny stan infrastruktury informatycznej odnotowano, że jedynie 64% firm do zarządzania produkcją wykorzystuje moduł systemu ERP. Wciąż wiele przedsiębiorstw (18%) w obszarze produkcji stosuje arkusze Excel. Stopień wykorzystania rozwiązań specjalistycznych dedykowanych produkcji kształtował się następująco:
  • 21% wykorzystuje rozwiązania klasy MES;
  • 28% stosuje systemy SCADA;
  • 31% wykorzystuje aplikacje w obszarze utrzymania ruchu (CMMS);
  • 13% korzysta z systemów klasy APS;
  • 7% wykorzystuje technologię RFID.
 • Planowane inwestycje informatyczne
  w obszarze logistyki, magazynu i transportu
  100 projektów
  sektora logistyki i magazynu
  Aktualnie konsultanci BPC obejmują działaniami doradczymi ponad 100 przedsiębiorstw, które planuje inwestycje informatyczne w obszarze magazynowo-logistycznym. Firmy te dysponują powierzchnią magazynową 4000+ m2. Reprezentują różne branże i sektory polskiego przemysłu. Rozkład procentowy analizowanej grupy przedstawia się następująco:
  • 34% Handel i Dystrybucja;
  • 36% Produkcja z rozbudowanym obszarem logistyczno-magazynowym;
  • 30% TSL (Transport-Spedycja-Logistyka).
  Analizując obecny stan infrastruktury IT przedsiębiorstw można zauważyć, że 72 firmy mają zinformatyzowany obszar logistyki i magazynu. Ponad 50 z nich stosuje moduły rozwiązań klasy ERP. Jeśli natomiast chodzi o organizację dostaw w przedsiębiorstwach, to aż 57 firm wykorzystuje transport zewnętrzny do przewozu towarów. Na 47 podmiotów, które dysponują flotą własną - 10 aktywnie poszukuje rozwiązań klasy TMS, usprawniających zarządzanie transportem.
 • Struktura środków na zakup systemów
  informatycznych w 200 projektach indywidualnych
  Budżetowanie
  200 projektów IT
  Niemal 75% projektów indywidualnych realizowanych przez BPC dotyczyło przedsiębiorstw ze zdefiniowanym, własnym budżetem. Należy tutaj nadmienić, iż wielkość budżetu ulegała zmianie w zależności od przeprowadzonej analizy potrzeb i negocjacji handlowych. Regułą było zwiększanie budżetów o 30-200% (w kilku przypadkach). Przedsiębiorcy chętnie analizowali oferty, w których płatności były rozłożone równomiernie w czasie (np. w cyklu miesięcznym). Wielu decydentów rozkładało projekt, a tym samym zakup na 2 lub więcej okresów budżetowych.
  10% projektów było finansowanych ze środków unijnych. Część z nich dotyczyła projektów z już pozyskanymi funduszami, gdzie dostawca zobligowany był do spełnienia kryteriów funkcjonalnych opisanych we wniosku. Nieznaczna część związana była z przygotowaniem oferty na potrzeby złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Czy polskie przedsiębiorstwa inwestują
w IT w obszarze logistyki i magazynu?

W listopadzie trafił na rynek Raport Analityczny opracowany przez Business Penetration & Consulting dla sektora logistyczno-magazynowego. Dokument został sporządzony w oparciu o analizę procesów inwestycyjnych obszarze IT stu przedsiębiorstw sektora. Publikacja kierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw tego sektora, które planują informatyzację, zawiera m.in.:

Opis infrastruktury stu przedsiębiorstw objętych doradztwem Grupy BPC. Raport wskazuje na wykorzystywane rozwiązania w zakresie zarządzania całym przedsiębiorstwem oraz stosowane rozwiązania logistyczno-magazynowe (klasy systemów WMS, TMS). Z danych analitycznych BPC wynika m.in., że w grupie 100 przedsiębiorstw sektora logistyczno–magazynowego:
 • 72 firmy mają zinformatyzowany obszar logistyki i magazynu;
 • Ponad 50 stosuje moduły rozwiązań klasy ERP;
 • 57 firm wykorzystuje transport zewnętrzny do przewozu towarów;
 • 47 podmiotów dysponuje flotą własną i 10 z nich aktywnie poszukuje rozwiązań klasy TMS, usprawniających zarządzanie transportem.

20 wskazówek przedsiębiorców dotyczących organizacji i wyboru specjalistycznych rozwiązań w obszarze logistyki i magazynu. Katarzyna Lindner, Marketing Manager BPC, odpowiedzialna za przygotowanie Raportu zauważa, że przedsiębiorcy dużą wagę przywiązują do optymalizacji łańcucha dostaw na każdym poziomie zarządzania przedsiębiorstwem. "Chcą kontrolować koszty, sprawniej zarządzać magazynem, transportem oraz relacjami z dostawcami" – tłumaczy. Spośród 20 wskazówek na szczególną uwagę zasługuje 5, które najczęściej powtarzają się w trakcie świadczenia usług doradczych BPC:
 • Odpowiednie rozlokowanie poszczególnych towarów;
 • Generowanie najkrótszej marszruty dla magazynierów;
 • Kontrola pracowników magazynowych;
 • Różne sposoby kompletacji: technologia głosowa, technologia świetlna;
 • Różne sposoby oznakowania i identyfikowania produktów.
Więcej »
Kluczowe wymagania wobec rozwiązań klasy WMS, TMS oraz RFID. Konsultanci BPC opracowali w formie tabularycznej zestawienie kluczowych funkcjonalności rozwiązań informatycznych dla poszczególnych klas systemów. Dokument przekłada język rozwiązań IT na język wymagań przedsiębiorstw. Zwraca uwagę na najczęściej poruszane kwestie przez decydentów sektora logistyczno-magazynowego w obszarze wyboru systemów informatycznych. Funkcjonalności mają postać ankietową, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą samodzielnie określić swoje potrzeby wobec systemu.

Opis 10 projektów doradczych zrealizowanych przez konsultantów Grupy BPC. Publikacja opisuje najczęściej realizowane przez Business Penetration & Consulting projekty doradcze, wskazując na:
 • Profil działalności przedsiębiorstwa objętego doradztwem;
 • Etap procesu inwestycyjnego w chwili podjęcia współpracy z BPC;
 • Ramowy opis wymagań biznesowo-funkcjonalnych;
 • Zakres usług doradczych świadczonych przez konsultantów biznesowych BPC.

Raport Analityczny BPC stanowi praktyczne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy planują wprowadzenie rozwiązań informatycznych. Przekazywany jest przedsiębiorcom sektora logistyczno-transportowego na spotkaniach edukacyjnych organizowanych w ramach BPC Training Centre.

Zdaniem Eksperta
 

System informatyczny powinien przede wszystkim umożliwić całkowitą automatyzację wszelkich mechanizmów zachodzących w obrębie magazynu i logistyki. Z drugiej strony żaden, nawet najlepszy system nie może funkcjonować bez człowieka. Zapraszamy do zapoznania się z opiniami przedsiębiorców i dostawców systemów informatycznych. Eksperci rozmawiają o tym, jak skutecznie przygotować się do wyboru rozwiązań w obszarze logistyczno-magazynowym.
Władysław Czuj
Przed wdrożeniem systemu w obszarze logistyczno-magazynowym należy wykonać analizę stanu aktualnego, której celem jest zaktualizowanie mapy procesu z opisem funkcjonalnym. Komplet dokumentacji winien być uzupełniony wykazem czynności, ról i zakresu odpowiedzialności z określeniem dostępu do danych dla każdej roli. Należy dokładnie przyjrzeć się temu, jak wygląda przepływ towarów w magazynie. Taka analiza da rzeczywisty pogląd na to, jakich funkcjonalności należy wymagać od systemu.
Władysław Czuj, Dyrektor Logistyki,
Onninen Sp. z o.o.
Grzegorz Osiak
Szybkość na rynku odgrywa obecnie szaloną rolę. Systemy informatyczne w znaczny sposób przyspieszają i optymalizują procesy logistyczne i magazynowe, spinając wszystkie kluczowe informacje w jednym miejscu.
Grzegorz Osiak, Dyrektor ds. Logistyki i Kierownik
Projektów Wdrożeniowych IT, BROEN S.A.
Jerzy Majewski
W ramach projektu należy określić: czy system WMS będzie funkcjonował samodzielnie, czy też będzie współpracował z nadrzędnym systemem klasy ERP. Druga opcja nakłada konieczność precyzyjnego określenia rodzaju i zakresu danych, jakie będą w czasie rzeczywistym wymieniane między systemami ERP i WMS.
Jerzy Majewski, Główny Specjalista,
Instytut Logistyki i Magazynowania
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.