Monitoring projektów inwestycyjnych IT
 • Problemy ankietowanych przedsiębiorstw w obszarze
  produkcji wymagające zinformatyzowania
  Problemy w zakresie
  informatyzacji produkcji
  W okresie II poł. 2013 – I poł. 2015 ok. 1600 przedsiębiorców, uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych BPC wskazało problemy w zakresie informatyzacji. Jednym z najważniejszych problemów, z którym borykają się obecnie przedsiębiorstwa jest zarządzanie procesami produkcyjnymi (36%).
  Decydenci potrzebują aktualnych i rzetelnych informacji na każdym etapie wytwarzania produktu, by mieć możliwość szybkiej zmiany harmonogramu produkcyjnego. Pozostałe obszary merytoryczne w przedsiębiorstwach wymagające zinformatyzowania:
  • 17% – Elektroniczny obieg dokumentów;
  • 12% – Zarządzanie całym przedsiębiorstwem;
  • 12% – Zarządzanie projektami;
  • 10% – Logistyka;
  • 7% – Backup i wirtualizacja;
  • 6% – Sprzedaż i marketing.
 • Podział projektów inwestycyjnych ERP
  ze względu na zatrudnienie przedsiębiorstw
   
  400 projektów IT
  Z danych analitycznych BPC GROUP wynika, że w grupie
  400 projektów inwestycyjnych monitorowanych przez BPC:
  • Co trzeci zaplanowany projekt inwestycyjny w systemy klasy ERP będzie dotyczyć dużych przedsiębiorstw (powyżej 500 pracowników);
  • Połowa przedsiębiorstw planuje zaktualizować obecnie wykorzystywane rozwiązanie z opcją ewentualnej wymiany na inny system;
  • W firmach o zatrudnieniu 250-499 pracowników 75% projektów będzie dotyczyć kompleksowego wprowadzenia nowego systemu klasy ERP, a reszta obejmie informatyzacją jedynie wybrane obszary merytoryczne.
  • 1/3 przedsiębiorstw o zatrudnieniu 150-249 pracowników w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem obecnie wykorzystuje zlepek rozwiązań. W okresie II poł. 2015-2016 roku firmy te planują wprowadzenie całościowego systemu klasy ERP.
 • Podział projektów inwestycyjnych APS
  ze względu na zatrudnienie przedsiębiorstw
  Inwestycje w systemy
  klasy APS
  Po rozwiązania klasy APS (sięgają przedsiębiorstwa, które realizują produkcję seryjną oraz zleceniową, dla których standardowe algorytmy obliczeniowe zaszyte w systemach klasy ERP są zbyt wolne w zakresie przetwarzania danych. Konsultanci BPC najczęściej realizują usługi wsparcia w tym zakresie dla przedsiębiorstw branż: metalową, maszynową, tworzyw sztucznych, automotive.
  Analizując stan infrastruktury informatycznej oraz plany inwestycyjne 200 przedsiębiorstw produkcyjnych monitorowanych przez BPC można zauważyć, że:
  • 14% przedsiębiorstw do zaawansowanego planowania produkcji wykorzystuje markowe rozwiązanie klasy APS;
  • 7% firm korzysta z autorskich aplikacji lub wykorzystuje moduł produkcyjny systemu klasy ERP przystosowany do zaawansowanego planowania produkcji;
  • 59% przedsiębiorstw monitorowanej grupy nie wykorzystuje żadnych aplikacji informatycznych do zaawansowanego planowania produkcji;
  • 20% przedsiębiorstw w okresie II poł. 2015-2016 zamierza wdrożyć system klasy APS.
 • Podział projektów inwestycyjnych DMS
  ze względu na zatrudnienie przedsiębiorstw
  Inwestycje w systemy
  klasy DMS
  BPC szacuje, że w systemy klasy DMS zainwestują przede wszystkim przedsiębiorstwa, w których rotacja dokumentów utrzymuje się na poziomie kilku tysięcy miesięcznie. BPC wskazuje, iż nie ma związku pomiędzy obecnie wykorzystywanym rozwiązaniem ERP, a poszukiwanym systemem DMS. W trakcie świadczenia usług doradczych konsultanci BPC zauważyli, że:
  • Większość projektów inwestycyjnych (około 50%) dotyczy wielooddziałowych przedsiębiorstw o profilu handlowo-dystrybucyjnym;
  • Nowe aplikacje do zarządzania dokumentami zamierzają wdrożyć zarówno te firmy, które wykorzystują międzynarodowe, zaawansowane rozwiązania ERP (z rozwiniętymi funkcjonalnościami DMS), jak i te, które stosują prostsze, polskie rozwiązania;
  • Wiele przedsiębiorstw rozpocznie realizację projektów od obszaru automatyzacji procesu rejestrowania faktur przychodzących. W następnych etapach informatyzacją mają zostać objęte dokumenty zewnętrzne.
 • Podział projektów inwestycyjnych MES
  ze względu na zatrudnienie przedsiębiorstw
  Inwestycje w systemy
  klasy MES
  Z danych analitycznych BPC GROUP wynika, że w grupie 200 projektów
  inwestycyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych monitorowanych przez BPC:
  • Ponad 60% przedsiębiorstw produkcyjnych (zatrudnienie 150-500), które deklaruje chęć wdrożenia systemów MES dysponuje szerokim parkiem maszynowym;
  • Firmy, które planują wdrożyć system klasy MES charakteryzuje szeroki wolumen asortymentowy wytwarzanych wyrobów oraz powtarzalność procesów produkcyjnych;
  • Główną potrzebą decydentów jest nadzór nad parkiem maszynowym, a w szczególności wyliczanie bieżących współczynników OEE;
  • Część projektów inwestycyjnych może nie zostać zrealizowana poprzez zakup odrębnego systemu klasy MES, ponieważ przedsiębiorcy wraz z zakupem maszyn otrzymują oprogramowanie, które częściowo zaspokoi ich potrzeby.

Raport BPC: 400 Projektów IT

Raport BPC
Raport BPC:
400 Projektów IT
W czerwcu br. na rynku ukazał się Raport Analityczny opublikowany przez firmę konsultingową Business Penetration & Consulting (BPC) pt. "400 Procesów IT". W publikacji zostały umieszczone plany inwestycyjne ponad 400 przedsiębiorstw monitorowanych przez konsultantów BPC, które w okresie II poł. 2015 i 2016 roku będą informatyzować kluczowe obszary merytoryczne przedsiębiorstwa.

Łącznie publikacja zawiera około 30 tabel oraz 10 wykresów, które przedstawiają strukturę podejmowanych inwestycji przez przedsiębiorstwa sektora MSP i z podziałem na m.in. profil prowadzonej przez nie działalności, reprezentowaną branżę oraz aktualne zatrudnienie. Autorzy dokumentu wskazali w Raporcie nazwy wykorzystywanych obecnie przez przedsiębiorstwa systemów IT w obrębie całej organizacji, jak i aplikacje wykorzystywane przez firmy w specjalistycznych obszarach działalności.

BPC od ponad ośmiu lat monitoruje procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach sektora MSP i korporacyjnego. Na bieżąco wspiera decydentów w wyborze zaawansowanych rozwiązań informatycznych przekazując im wiedzę o kompetencjach dostawców i funkcjonalnościach systemów IT. "Blisko połowa inwestycji w 2016 roku będzie dotyczyć wymiany systemu klasy ERP lub uzupełnienia go o dodatkowe funkcjonalności. Ponadto decydenci chcą usprawnić przepływ informacji, zoptymalizować procesy produkcyjne, lepiej zarządzać magazynami i flotą samochodową. Niestety, przedsiębiorcy popełniają bardzo wiele błędów na etapie wyboru rozwiązań, w efekcie których wdrożenia się nie udają" - tłumaczy Iwona Gajda, Prezes Zarządu firm Grupy BPC.

Struktura podejmowanych inwestycji wśród 400 przedsiębiorstw z podziałem na profil prowadzonej działalności została przedstawiona na wykresie:

Więcej »
W Raporcie Analitycznym BPC "400 Procesów IT" opisano najistotniejsze błędy, które popełniali przedsiębiorcy w ubiegłym roku podczas wyboru systemów IT. Całość została uzupełniona o katalog rozwiązań informatycznych, które znalazły zastosowanie w praktyce. Wojciech Ziaja, Dyrektor ds. Sprzedaży Synergy Poland Sp. z o.o. (firma Grupy BPC), który jest współautorem publikacji podkreśla wagę ostatniego rozdziału Raportu, w którym BPC rekomenduje wybranych dostawców: "Przeanalizowaliśmy opinie użytkowników systemów. Jeśli przedsiębiorcy udzielili BPC pozytywnych rekomendacji dotyczących zakresu funkcjonalnego systemu, czyli byli w pełni usatysfakcjonowani z możliwości funkcjonalnych rozwiązań oraz zadowoleni ze współpracy z dostawcą - to takiego dostawcę rekomendowaliśmy. Warunkiem była jednak ustabilizowana sytuacja dostawcy na rynku oraz pozytywna opinia producenta (w przypadku partnerów handlowych)".

Na uwagę czytelników zasługuje rozdział Raportu "Przewodnik po klasach systemu". W tabelach znajdują się najczęściej występujące problemy i potrzeby przedsiębiorstw w zakresie informatyzacji, które pozwolą decydentom funkcjonalnie przyporządkować rozwiązanie do odpowiedniej klasy systemów IT. "Przewodnik nie zastąpi żadnej analizy procesów" – tłumaczy Arkadiusz Czajka, Projekt Manager Synergy Poland (firmy grupy BPC), współautor publikacji – "Może być jednak bardzo pomocny przedsiębiorcom, którzy decydują się na własną rękę wybrać rozwiązanie informatyczne".

W publikacji umieszczono wypowiedzi producentów oraz dostawców rozwiązań IT, którzy wypowiadają się na temat trendów i kierunków rozwoju rynku IT w okresie najbliższych dwóch lat. Wskazują oni również na funkcjonalności rozwiązań, które są przez nich obecnie rozwijane. Ich prognozy skonfrontowano z problemami wskazywanymi przez przedsiębiorców w badaniach ankietowych organizowanych podczas spotkań edukacyjnych organizowanych przez firmę Synergy Poland.

Poniższy wykres precyzuje potrzeby inwestycyjne ankietowanych w obszarze zarządzania produkcją:

Raport Analityczny BPC "400 Procesów IT" ma ułatwić przedsiębiorcom wybór systemu oraz kompetentnego dostawcy. Inauguracja publikacji miała miejsce podczas Synergy Days 2015, które zostało zorganizowane w Warszawie w dniach 17-23 czerwca i zgromadziło ponad 500 przedsiębiorców i dostawców z całego kraju.

"Raport 400 Projektów IT z pewnością ułatwi nam znalezienie kompetentnego dostawcy, gdy będziemy podchodzili do wyboru systemu klasy MES" – wskazuje Paweł Sitkowski, Manager IT z firmy kosmetycznej NUCO – "Cenne są tabele z danymi na temat obecnej infrastruktury przedsiębiorstw, które umożliwią nam porównanie systemów wykorzystywanych przez nasze przedsiębiorstwo z innymi firmami o zbliżonym profilu działalności". Grzegorz Komajda, Administrator sieci i systemu ERP Dynamics AX 2009 z firmy Doraco Sp. z o.o. chwali rozdział Raportu "10 pułapek i zagrożeń obecnych w projektach dotyczących wyboru systemu", które zostały bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Wskazuje, że na liście rekomendowanych przez BPC dostawców znalazł obecnego partnera, który obsługuje przedsiębiorstwo w zakresie systemu informatycznego. "Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że dobrze wybraliśmy" – dodaje z zadowoleniem.

Raport Analityczny BPC "400 Procesów IT" trafi w ręce kilkuset decydentów przedsiębiorstw sektora MSP i korporacyjnego, które w przyszłym roku będą inwestować w rozwiązania IT. Zobacz wszystkie Raporty Analityczne BPC »

Zdaniem Eksperta

Przyczyn nieudanych wdrożeń może być bardzo wiele. Począwszy od źle zdefiniowanych celów biznesowych i nierzetelnie sporządzonej analizy przedwdrożeniowej, aż po nieprawidłową koordynację procesu wprowadzania systemu czy brak kompetencji kadry wdrożeniowej. Błędy popełniają zarówno małe firmy sektora MSP jak i duże, międzynarodowe korporacje. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami ekspertów na temat newralgicznych etapów w trakcie organizacji procesu wyboru i wdrożenia systemów informatycznych, które narażone są na popełnienie największej ilości błędów.
Mirosław Makowiec
Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie do wdrożenia wewnątrz organizacji, na czym powinno zależeć przede wszystkim zarządowi lub właścicielom spółki. Należy przemyśleć i zaplanować projekt od początku do końca. Samo wdrożenie systemu powinno być podyktowane konkretną potrzebą firmy. Dopiero po jej zidentyfikowaniu można przejść do analizy przedwdrożeniowej, która jest etapem wtórym. Z kolei pominięcie etapu analizy przedwdrożeniowej poskutkuje nieudanym wdrożeniem z dwóch powodów: z wewnątrz firmy nie ma parcia na osiągnięcie celu, z drugiej strony w trakcie wdrożenia będą się pojawiać coraz to kolejne potrzeby użytkowników, za co trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Osobiście nie wyobrażam sobie dobrego wdrożenia bez zewnętrznego, obiektywnego doradcy.
Andrzej Nowak, Wspólnik Firmy,
P.P.U. BELiN Z.P.Ch. Sp.j.
Anna Radwańska
Sukces wdrożenia zależy nie tylko od firmy dostarczającej system, lecz także zaangażowania zarządu przedsiębiorstwa. Z naszej perspektywy klienci za mało czasu przeznaczają na to, by dokładnie przetestować system, kiedy mają ku temu okazję. Dla nas jest to jeden z najważniejszych etapów, ponieważ daje szansę na dokładne skonfigurowanie systemu, dzięki informacji zwrotnej od użytkowników testowych. W przeciwnym wypadku na etapie wdrożenia okazuje się, że oczekiwania klientów były inne.
Sebastian Wolski, Prezes Zarządu,
Primaco Sp. z o.o.
Grzegorz Rodacki
By system został dobrze wdrożony musi być dostosowany do branży. Nasze pierwsze wdrożenie systemu trwało 7 lat i nieudało się z kilku ważnych powodów. Najważniejszym z nich był brak dostosowania kluczowych funkcjonalności do branży kosmetycznej, w której działamy. W trakcie wdrożenia nasza firma prężnie się rozwijała i przeobrażała się do średniej wielkości organizacji. Zmianie uległy również wszystkie procesy biznesowe: to, co zostało ustalone na etapie podpisywania umowy - po roku nie współgrało z aktualnymi procedurami. Niedostosowanie systemu przełożyło się w konsekwencji na wydłużenie procesu wdrożenia, po czym i tak byliśmy zmuszeni podejść do przeprowadzenia kolejnej analizy i wyboru nowego systemu.
Paweł Sitkowski, IT Manager,
Nuco Sp.j.
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.